Geo3D

Geo3D je modul za obradu podataka točaka u 3D obliku.

Profili

Uzdužni ili poprečni profili. Kreiranje profila iz 3D polilinije. Iscrtavanje velikog broja profila od jednom. Uređivanje iscrtavanja profila.

Uzdužni i poprečni profili

3D PolyGrade

Kontinuirano postavljanje visina na 3D poliliniju.

© 2024 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.