TIN Generator

TIN – modul za iscrtavanje mreže trokutova, upotrebljava se za 3D prikaz terena, odnosno digitalni model reljefa (DMR).

TIN GENERATOR

Ulazni parametri:

  • 3D točke – potrebno je minimalno tri 3D točke kako bi se moglo računati. Točke koje su duple biti će ispuštene iz računanja.
  • Područje obuhvata - obična linija koja okružuje područje rada sa 3D točkama
Izlazne vrijednosti:
  • Mreža nepravilnih trokutova - TIN

TIN
TIN

Postupak rada sa TIN Generatorom

Odabire se Map4CAD - TIN Generator. Potrebno je imati već iscrtane 3D točke.
Pod područje rada odabiremo linije koje zatvaraju područje na kojem želimo iscrtati TIN.
Pod 3D točke odaberemo sve 3D točke.
Nakon toga odabere se ravnina iscrtavanja oblaka točaka i pritisne START.

© 2024 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.