Mjerilo

Postavljanje ili izmjena mjerila

Mjerilo postavljanje ili izmjena

Bitno je postaviti mjerilo odmah na početku izrade crteža ili ga promijeniti postojećem crtežu. Funkcija mjerilo se koristi za definiranje mjerila crteža ili za promjenu mjerila unutar crteža što se odnosi samo na tekstualne promjene, te simbole i blokove.
Linije se prilikom promjene mjerila neće mijenjati... Promjena mjerila bitna je kod layouta kada se izrađuje pr. skica u mjerilu 1:500 ili Kopija katastarskog plana 1:1000 u sekundi se izmjeni mjerilo.

Mjerilo
Promjena mjerila

© 2024 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.