Frontovi - kontrolna odmjeranja

Ispis frontova na linije...

Kontrolna odmjeranja

Frontovi – duljina između snimljene dvije točke detalja.

Frontovi se postavljaju na linije koje već postoje na crtežu ili se ispisuju zajedno sa linijom. Kontrolna odmjeranja propisana su specifikacijama i ispisuju se u ravninu 'si_kontrolna_odmjeranja'

Frontovi
Frontovi

© 2024 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.