3D Polygrade

Kontinuirano postavljanje visina na 3D poliliniju.

Rad sa 3D polilinijom

Kod snimanja nekog ravnog područja, gdje nema velikih odstupanja u visinama, te imate snimljenu početnu i krajnju točku na visini, a potrebne su vam neke dodatne točke koje nemaju snimljenu visinu.
Iscrta se 3D polilinija po točkama i klikom na 3DPolyGrade f-ija će dodijeliti visine na svaku točku.

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.