POLIGONSKI VLAK

Niz stabiliziranih točaka na terenu spojenih linijama zovemo poligonski vlak.

Vrste poligonskih vlakova

Položajni vlakovi

  1. Obostrano priključeni poligonski vlak
  2. Zatvoreni poligonski vlak
  3. Slijepi poligonski vlak

Obostrano priključeni poligonski vlak - Vlak između dvije poznate točke
Zatvoreni poligonski vlak - vlak koji počinje i završava na istoj točci
Slijepi poligonski vlak - vlak koji počinje na poznatoj a završava na nepoznatoj točci

Visinski vlakovi (obrazac K)

  1. Obostrano priključeni poligonski vlak (Formular K)
  2. Slijepi poligonski vlak (Formular K-slijepi)
Obostrano priključeni vlak
Zatvoreni i slijepi vlak

Računanje vlakova, ispis obrazaca

Unosi se naziv vlaka, pa se odabire koji će se vlak računati, te se unose točke poligonskog vlaka.
Nakon unosa točaka, na osnovu poznatih točaka i tahimetrije pritiskom na računanje vlaka, izračunati će se ostale nepoznate koordinate, te otvoriti trigonometrijski obrazac.

Obrazac poligonskog vlaka

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.