GeoPLUS nadogradnje

Profili

Vlakovi

Mjerila

GML 2 DXF

Spajanje SDGE

HATCH ALL

Sakupljanje

Posjednici

Verzija 22.270

09.11.2021.
Dostupno samo za ZWCAD 2022 64/32bitni, ZWCAD 2021 64/32bitni, ZWCAD 2020 64/32bitni


Verzija 22.260

09.11.2021.


Verzija 22.240

24.09.2021.


Verzija 22.230

23.09.2021.
Dostupno samo za ZWCAD 2022 64/32bitni, ZWCAD 2021 64/32bitni, ZWCAD 2020 64/32bitni

Poboljšano Map4cad selekcija pomoću filtera Selekcija entiteta putem ljevka

Verzija 22.220

22.09.2021.
Dostupno samo za ZWCAD 2022 64bitni i ZWCAD 2021 64bitni.

Novo IMPORT Stonex R35 tahimetriskog zapisnika
Poboljšano GeoportalDGU WMS - TK servis Ispravljen dohvat TK25, TK100 i TK200

Verzija 22.210

17.09.2021.
Dostupno samo za ZWCAD 2022 64bitni i ZWCAD 2021 64bitni.

Novo IMPORT GML-a za e-dozvole Ukoliko ste dobili od arhitekta GML sa e-dozvole, moguće ga je importirati u GEOPLUS.

Verzija 22.190

13.09.2021

Poboljšano Leica XML Popravka vertikalnog kuta/očitanja...

Verzija 22.180

10.09.2021

Novo Oplošje TINa Računanje površine TIN-a.
Poboljšano Ikona sakupljanje Ikona za sakupljanje podataka iz atributnog bloka je popravljena...
Poboljšano Import *.gsi Import Laica XML datoteke
Poboljšano Mjerilo Ispravljena izmjena mjerila, na nekim računalima je ostajala točka, blok nije bio vidljiv.
BUG/FIX RASTERI - WMS Nije bilo dobro učitavanje, izmjenjeni link - POPRAVLJENO!

Verzija 20.360

15.06.2020

Poboljšano SDGE je prešao na novu platformu te konverzija i kontrola na staroj neće raditi! Potrebno je nadograditi GEOPLUS kako bi mogli neometano raditi dalje na kontroli kvalitete i konverziji GML2DXF.
BUG/FIX Atributni blokovi Neki atributni blokovi nisu pitali za umetanje atributa što je stvaralo probleme kod kontrole kvalitete.

Verzija 20.170

10.02.2020

BUG/FIX EDUKACIJSKA VERZIJA kod ZWCAD 2020 SP2 Na većini crteža pojavljuje se upozorenje da je edukacijska verzija u pitanju - potrebno odraditi GPMENU naredbu, kako bi se učitao novi template.
Tko je uređivao svoje template i stavljao u postavkama drugu putanju, potrebno je taj *.dwt (template) spremiti u *.dxf te opet vratiti u *.dwt kako se poruka ne bi prikazivala.
Naredba je GPMENU
BUG/FIX KONVERZIJA GML u DXF Nakon nadogradnje SDGE konverzija se čudno ponaša?!? Povucite novu verziju GEOPLUS-a kroz Geosoft Control Panel da se riješi situacija.

Verzija 20.110

03.10.2019

Poboljšano Simboli Dodani simboli za sjever u meniju, ribbonu i toolbaru.
BUG/FIX Koordinate Na više crteža kada je u zapisu za katastar otvarao je 'prividno' koordinate kojih nema. :) Ispravljeno!

Verzija 20.70

05.09.2019

Novo Profili Labeliranje profila

Verzija 20.60

03.09.2019

Poboljšano Nepotpuno izvlaštenje U izvješčću o nepotpunom izvlaštenju dodan novi tab sa sortiranjem prema brojevima k.č.

Verzija 20.40

30.07.2019

Poboljšano CTB sa pokosima Dodane nove f-ije pokosa
Poboljšano KOORDINATE Pamti izgled koordinata kako se postavi
Novo KOORDINATE Sakupljanje točaka iz instalacije i Sakupljanje točaka klikanjem terena

Verzija 20.20

11.06.2019

Novo ZWCAD 2020 GeoPLUS 20.xxx radi na ZWCAD 2018, ZWCAD 2019 i ZWCAD 2020

Verzija 19.39

15.06.2019

Novo Profili iz oblaka točaka Kreiranje profila iz nacrtanih linija unutar oblaka točaka. Kod kreiranja uzdužnih profila, povuče se linija u kojem području se žele iscrtati profili i program sam slaže (sa Vašim postavkama) profile. Naredba je GPPROFILI
Pogledaj VIDEO

Verzija 19.38

11.06.2019

Novo Parcelacija katastaske čestice Parcelacija prema dijelu kvadraturi kč ili parcelacija na jednake dijelove Naredba je GPPARCELACIJA
Pogledaj VIDEO
Novo Znakovi Umetanje prometnih znakova kroz GeoPLUS. Naredba je GPZNAKOVI
Pogledaj VIDEO
Novo Kružnice u točke Kada dobijemo hrpu kružnica unutar kojih ne postoje točke, sada je to lako uz naredbu Circle2Point :) Naredba je GPCIRCLE2POINT
Novo Ispis Kota/Visina u bloku Ispis kota/visina u bloku kroz kartiranje u koordinatama

Verzija 19.35

24.05.2019

BUG/FIX KOORDINATE Ispravljen BUG kod pojedinačnog kartiranja, sa paljenjem postavki.
Poboljšano KOORDINATE Vektorizacija u bloku pamti zadnje postavljenu točku.

Verzija 19.33

22.05.2019

Novo Izvješće o nepotpunom izvlaštenju Dodano je izvješće o nepotpunom izvlaštenju.
BUG/FIX Tahimetrija Ispravljen je BUG sa dvije orijentacije na tahimetrije.
Poboljšano Layout datum Datum je stavljen prema nastanku elaborata.

Verzija 19.31

29.04.2019

BUG/FIX Izvješća Ispravljen ispis izvješća kod poslova sa skraćenim podacima, tj. kada nisu unešeni svi podaci.
BUG/FIX Layout Ispravljen ispis layouta kod poslova sa skraćenim podacima, tj. kada nisu unešeni svi podaci.

Verzija 19.30

26.04.2019

BUG/FIX Linije sa tipom linija koje nemaju definiran tip Ispravljene su linije koje nisu definirane tipom linija ili debljinom linije...

Verzija 19.29

25.04.2019

BUG/FIX Linije sa tipom linija Ispravljene su linije koje imaju drugačiji tip linije u istom layeru...
Novo Ispis površina Ispis površina bez koordinata.
Novo Površine Kreiranje površina klikom unutar poligona.
Poboljšano Ispis koordinata Kreiranje vlastitih predložaka i ispis koordinata unutar njega.

Verzija 19.28

23.04.2019

Poboljšano Nove forme Na sve ostale f-ije koje su bile u starim formama, dodane su nove forme.
Novo Ispis izvješća Ispis posjednika unutar izvješća.
Poboljšano Ribbon izgled Vraćene f-ije u GEOCAD kao što su: Poništavanje, Pripadnost i Frontovi
Poboljšano Ribbon i meni Manje popravke unutar ribbona, te prilagođavanje za 'Light' temu.

Verzija 19.25

25.03.2019

BUG/FIX Koordinate / Nove forme U prikazu za katastar kod padajućeg izbornika nisu reagirale pokazivajuće strijelice. Naredba je GPK
Novo Koordinate - vektorizacija U vektorizaciji točaka dodana je mogućnost vektorizacije u bloku 'TOCKE' Naredba je GPK

Verzija 19.24

22.03.2019

BUG/FIX Point Cloud LAS file korekcija čitanja RGB vrijednosti kada je zapisana kao 16bit Naredba je MAP4CAD_POINTCLOUDIMPORT

Verzija 19.23

21.03.2019

Poboljšano Nove forme Dodana je mogućnost kod svih formi da se mogu prikazivati ili ne (Auto-hide)

Verzija 19.22

21.03.2019

BUG/FIX Pripadnost Kod umetanja znaka pripadnosti, ispravljeno je blokiranje layer managera. Naredba je GPPRIPADNOST
BUG/FIX Pripadnost Linija se iscrtavala u ravninu znaka pripadnosti, ispravljeno je te se sada linija crta u trenutno postavljenoj ravnini. Naredba je GPPRIPADNOST
BUG/FIX Hatch ALL DKP može imati blok zg u ravnivni '2_zg_broj' ali bez atributa, ispravljeno je da 'zaobiđe' takve blokove. Greška u DKP-u. Naredba je SDGE_HATCH_ALL
BUG/FIX Koordinate/Kalkulator Ispravljeno zaustavljanje ZwCADa kod izmjene postavki Kalkulatora. Naredba je GPK
Poboljšano Lomna točka neobilježena vidljivom trajnom oznakom Dodana je opcija za WIPEOUTFRAME kod bloka točka, kako se ne bi vidjela dodana kružnica, koja se kod ispisa niti ne treba vidjeti.

Verzija 19.21

19.03.2019

BUG/FIX Koordinate Forma koordinate nije se mijenjala kod više otvorenih crteža. Naredba je GPK

Verzija 19.20

18.03.2019

Novo Površine parcela Dodana je f-ija za računanje površine parcele i ispis površine u parcelu Naredba je GPPOVRSINAISPIS
Poboljšano Površine Forma Površine prebačena u novu formu. Naredba je GPPOVRSINA
Poboljšano Ispune / Hatch Stavljanje ispune u zgrade po cijelom crtežu, zoomiranjem na pojedinu zgradu i postavljanjem ispune u određeni layer ovisno o vrsti zgrade. Naredba je SDGE_HATCH_ALL
BUG/FIX Površine ispis Ispravljen bug kod ispisa površina, nije mogao ispisati više od jedne označene.
BUG/FIX Tahimetrija Ispravljen bug kod ispisa tahimetrijskog zapisnika.
BUG/FIX Transformacija koordinata Ispravljen bug kod transformacije koordinata u tablici koordinata. Neuspješno pokretanje naredbe.

Verzija 19.19

19.03.2019

Novo 3D polygrade Dodana je f-ija za 'dizanje' verteksa polilinije na visinu, ako postoji početna i krajnja točka polilinije na visini. Naredba je GP3DPOLYGRADE
Novo Elaborati Dodana je mogućnost pregleda elaborata kod pregleda poslova. Naredba je Novosti
BUG/FIX Z-kavci /Pripadnost Ispravljeno zaustavljanje ZWCADa kod korištenja naredbe za pripadnost.
BUG/FIX Koordinate Ispravljen bug taba i entera unutar tablice koordinata.

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.