Spajanje SDGE & MOJERP

Spajanje GEOPLUSa sa SDGE aplikacijom preko MOJERP aplikacije.

Spajanje SDGE sa MOJERP aplikacijom

Svi korisnici GEOPLUS-a imaju u paketu i aplikaciju za vođenje ureda MOJERP.hr i preko nje je moguće se spojiti sa SDGE-om i sa GEOPLUSom.
Kroz SDGE se generira ključ za spajanje te unese lozinku, te se isti moraju upisati u MOJERP aplikaciju u profil radnika.
U GeoPLUS se prijavljujete sa korisničkim (pristupnim) podacima sa MOJERP aplikacije.

Dostupni slojevi

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.