WMS

Importiranje WMS-ova u crtež.

Učitavanje WMSa

U okviru GeoDKP-a nalazi se DGU GeoPORTAL WMS koji služi za umetanje pozadina sa GeoPORTAL-a službenog preglednika karata Državne geodetske uprave. Pokreće se vrlo jednostavno pritiskom na GeoDKP --> WMS, odabere se naziv servisa tj. sloj i odabire se funkcija iscrtavanja 'Klikni centar' ili 'Selektiraj područje'.

Izlazni parametri:

  • DKP
  • DOF 2011
  • DOF NOVI
  • HOK
  • ...
Odabirom opcije i klikom na selektirano područje iscrtat će se geokodirana slika koja će biti spremljena u folderu gdje se nalazi *.dwg ili *.dxf

WMS
Dostupni slojevi

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.