Okviri

Postavljanje okvira na koordinatama

Postavljanje okvira na koordinatama

Okviri se postavljaju na koordinatama, na odabranom dijelu crteža.
Moguće je odabrati iscrtavanje okvira na koordinatama sa ispisom samo koordinata, sa ispisom rubnih koordinata, sa ispisom okvira ili sl.

Okviri
Okviri prikaz u ZWCADu

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.