TAHIMETRIJA

Importiranje podataka iz totalnih stanica, te računanje tahimetrije.

Tahimetrija

Mjerenjem kose duljine, horizontalnog kuta i vertikalnog kuta s poznate točke prema nepoznatim točkama određuju se relativne polarne koordinate točaka terena (detalja).
Tahimetrijskom metodom izmjere dobije se horizontalna i visinska predodžba terena.

Ulazni parametri:

  • Različiti zapisi iz instrumenata (totalnih stanica)
  • *.gre, *.gsi, *.sdr, *.all, *.raw, *.txt, *.rw5, *.idx, *.job, *.mea,...
Kada su podaci importirani, ukoliko imamo snimljene poligone moguće je izračunati tahimetriju i dobiti koordinate detaljnih točaka terena.

Obrnuta tahimetrija

Imate stari predmet koji nema veze sa digitalizacijom? Imate samo koordinate, a potreban Vam je tahimetrijski zapisnik?
Jednostavno je...
U koordinatama se označavaju točke stajališta te unosi visina instrumenta, skupe se točke koje su snimane sa tog poligona i presele se u tahimetriju. Isto je za svako stajalište.

Računanje tahimetrije iz koordinata

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.