KOORDINATE

Importiranje koordinata iz bilo kojeg GPS uređaja, skupljanje koordinata iz atributnog bloka, kartiranje u bloku ili kartiranje svakog dijela posebno...

Koordinate - import koordinata

Ulazni parametri:

  • Različiti zapisi koordinata, bilo u tekstualnom obliku ili zapisu iz instrumenta
  • *.txt, *.f25, *.pol, *.koo, *.25t, *.rw5, *.dat, *.sdr, *.jxl, *.gp, *.idx,...
Kada su koordinate unešene ili izračunate preko tahimetrije s njima je moguće početi raditi.
Potrebno je odrediti u kojem su koordinatnom sustavu i tada ih urediti u 'Prikazu za katastar'.
Kako bi se uređivanje većeg broja točaka ubrzalo moguće je kroz kalkulator odraditi izmjenu na brz i efikasan način.

Import koordinata

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.