MOJERP u GEOPLUSu

Postupak rada aplikacije MOJERP

MOJERP je aplikacija za vođenje ureda, poslovi, ponude, računi/fiskalizacija, vođenje radnog vremena radnika, putni nalozi, blagajnički izvještaji i sl.
Kroz GEOPLUS moguće je jedino brinuti o poslovima, sve ostalo moguće je raditi direktno na aplikaciji. Svatko tko ima pristupne podatke za SDGE može se preko aplikacije MOJERP spojiti te raditi na vlastitom serveru kontrole.
zrada poslova spajanjem na MOJERP aplikaciju direktno iz GEOPLUS-a onemogućit će bespotrebno klikanje i skakanje sa stranice na stranicu. Pristupom na stranicu MOJERP moguće je posao izraditi do zadnjeg detalja, a kroz GEOPLUS možete posložiti elaborate i nastaviti raditi elaborat bez spajanja na sdge, do određenog trenutka.

MOJERP logiranje
Izrada poslova

MOJERP u GEOPLUSu

Ulazni parametri:

  • Podaci logiranih korisnika na aplikaciju MOJERP
Parametri ukoliko ste korisnici aplikacije MOJERP:
  • E-mail
  • Lozinka

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.