DEM Generator

DEM Generator je modul za konstruiranje mreže točaka sa određenim parametrima koji se mogu odrediti. Potrebno je minimalno 3D točke kako bi se mogla konstruirati mreža točaka tj. 3D model. Postavljaju se parametri udaljenosti točaka po x i y osi.

DEM GENERATOR

Ulazni parametri:

  • 3D točke – potrebno je minimalno 3 3D točke kako bi se moglo računati. Točke koje su duple biti će ispuštene iz računanja.
  • Područje obuhvata - obična linija koja okružuje područje rada sa 3D točkama
Parametri:
  • X razmak – razmak između točaka po x osi
  • Y razmak – razmak između točaka po y osi
  • Tolerancija – Koristi se za određivanje ulaznih točaka za dobivanje površinskog modela. Postavljanje vrijednosti 0 isključuje se filtriranje, tj gledaju se sve ulazne točke bez obzira koliko ih je.
    SAVJET! Veća vrijednost ubrzati će izradu površinskog modela terena. Što je vrijednost veća, više ulaznih točaka će biti filtrirano. Za ulazne datoteke sa velikim brojem točaka bitno je povećati vrijednost tolerancije.
Izlazne vrijednosti:
  • Točke digitalnog modela terena na određenoj udaljenosti po x i y osi i sa uključenom tolerancijom – stvoren je prikaz digitalnog modela terena sa ravnomjerno raspoređenim 3D točkama.

DEM Generator
DEM Generator

Postupak rada sa DEM Generatorom

Odabire se Map4CAD - DEM Generator. Potrebno je imati već iscrtane 3D točke.
Ukoliko se radi o velikom broju točaka i ne želimo da se radi oblak za cijelo područje potrebno je sa običnim linijama zatvoriti poligon okolo područja gdje želimo oblak točaka.
Pod područje rada odabiremo linije.
Pod 3D točke odaberemo sve 3D točke.
Unosimo parametre, koja će udaljenost biti između točaka po x ili y osi, te toleranciju koja se unosi više od 0 ako ima puno točaka pa se smanjuje vrijeme računanja, ali isto tako program ne uzima u obzir bliske točke, ovisno koliko ste postavili toleranciju.
Nakon toga odabere se ravnina iscrtavanja oblaka točaka i pritisne START.

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.