KALKULATOR

Pomoć pri ispunjavanju i uređivanju koordinata.

Kalkulator

Koordinate se označe te se klikom na 'Kalkulator' otvara forma preko koje je moguće urediti koordinate na način na koji želiš. Moguće je brisanje sadržaja, preimenovanje naziva, dodavanje vrijednosti i sl.
Kod velikog broja koordinata puno je brže uređivanja koordinata. Smanjuje vrijeme obrade i uvelike olakšava posao.

Kontrola kvalitete
Popis pogresaka

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.