GeoCALC

GeoCALC je modul koji je namijenjen računanju u geodeziji. Kroz modul se unose koordinate, importiraju se mjerenja, računaju se poligonski vlakovi te se vrši kartiranje točaka bilo da se radi o manualnom kartiranju ili kartiranju putem kodne liste.

NOVO!

Koordinate

Modul koordinate koristimo za unos, pregled i editiranje koordinata, transformaciju u novi koordinatni sustav. Unos može biti automatski iz neke postojeće datoteke s koordinatama ili ručni, direktnim upisom u tablicu. Koordinate su jedan od osnovnih djelova GeoPLUS-a, kao i geodezije općenito. Moguće je importirati koordinate bilo kojeg formata.
NOVO!
Kartiranje u ravnine koje su određene prema tehnički specifikacijama jednostavnim klikom na Kartiraj točku za katastar

Koordinate
Ispis koordinata

Tahimetrija

Modul služi za računanje koordinata točka u tahimetrijskom zapisniku. U tahimetrijski zapisnik importiraju se snimljene terenske točke iz bilo kojeg instrumenta. Odavire se orjentacijska točka, ako to nismo u instrumentu i računamo tahimetriju, dobiju se koordinate u tablici koordinata. Tahimetrijski zapisnik moguće je isprintati.

Tahimetrija
Tahimetrijski zapisnik

Pravci i dužine

Modul pravci i dužine služe za unos opažanih pravaca u maksimalno 2 girusa sa izjednačenjem ili dužina opažanih vertikalnih pravaca i mjerenih dužina. Iz tablica pse vuku podaci za sva daljnja računanja.

Pravci
Dužine

Površine i vlakovi

Modul površine služi za prikaz računatih površina. Određivanje površina na pojedinim objektima, česticama,... Iz koordinata je moguće odabrati točke iz kojih će zatvoriti poligon i izračunati površinu.
Modul vlakovi služi za računanje koordinata točka u poligonskom vlaku. Za svaki vlak potrebno je upisati sve njegove točke, tip vlaka te kategoriju terena. Pritiskom na računanje ispisuje nam se obrazac br. 19.

Površine
Vlakovi
NOVO!

Postavke

U postavkama se upisuju podaci za izradu vašeg zadatka kao što su županija, katastarska općina, tko je snimio podatak, obradio, kartirao te svi ostali podaci potrebni za pravilan rad i izradu vašeg zadatka. Ovi podaci će se prikazati na ispisima koordinata, tahimetrijskom zapisnku,...
Moguće je odrediti putanje za sve predloške...

Postavke GeoPLUSa
Postavke putanje

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.