Contour Generator

CONTOUR Generator je modul za izradu slojnica na temelju 3D točaka.

CONTOUR GENERATOR

Ulazni parametri:

 • 3D točke – potrebno je minimalno 3 3D točke kako bi se moglo računati. Točke koje su duple biti će ispuštene iz računanja.
 • Područje obuhvata - obična linija koja okružuje područje rada sa 3D točkama
Parametri:
 • Ekvidistancija
  • Vertikalni razmak između izohipsi (Izohipsa – linija istih visina)
  • Određuje međusobnu udaljenost slojnica
  • Na cijeloj površini modela ima jednaku vrijednost
  • Manja ekvidistancija daje vjerniju i plastičniju sliku reljefa terena
 • Redukcija/Tolerancija – Koristi se za određivanje ulaznih točaka za dobivanje površinskog modela. Postavljanje vrijednosti 0 isključuje se filtriranje, tj gledaju se sve ulazne točke bez obzira koliko ih je.
  SAVJET! Veća vrijednost ubrzati će izradu površinskog modela terena. Što je vrijednost veća, više ulaznih točaka će biti filtrirano. Za ulazne datoteke sa velikim brojem točaka bitno je povećati vrijednost tolerancije.

CONTOUR Generator
CONTOUR Generator

Postupak rada sa CONTOUR Generatorom

Odabire se Map4CAD - CONTOUR Generator. Potrebno je imati već iscrtane 3D točke.
Ukoliko se radi o velikom broju točaka i ne želimo da se rade slojnice za cijelo područje potrebno je sa običnim linijama zatvoriti poligon okolo područja gdje želimo da se iscrtaju.
Pod područje rada odabiremo linije, ali ako ne želimo nije potrebno.
Pod 3D točke odaberemo sve 3D točke.
Unosimo parametre, koja će udaljenost biti između točaka po x ili y osi (ekvidistanciju), te redukciju koja se unosi više od 0 ako ima puno točaka pa se smanjuje vrijeme računanja.
Nakon toga odabere se ravnina iscrtavanja slojnica i pritisne START.

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.