KONTROLA KVALITETE

Opcija za pregled *.dxf datoteke prije predaje u katastar ili OSS.

KONTROLA KVALITETE

Ulazni parametri:

 • Snimljeni *.dwg crtež u *.dxf obliku na 2 decimale i u verziji 2000
Parametri:
 • Katastarska općina
 • Naziv kontrole
 • Datum kontrole
 • Vrsta posla - odabrati između tri opcije ovisno za što se radi elaborat
 • Metoda izrade - odabire se prema stanju crteža, ovisno da li je preklop ili uklop
 • Grafički dio - ako je kod metode izrade odabran preklop nije moguće odabrati, ukoliko je odabran uklop onda je moguće odabrati
  • Na mjerenim koordinatama
  • Na koordinatama za održavanje
 • Pravila kontrole - ako je elaborat rađen prema specifikacijama uvijek se odabire Tehničke specifikacije za održavanje DKP-a
 • Vrsta plana - Ova je opcija moguća samo ako je kod Pravila kontrole odabrana opcija Specifikacija za vektorizaciju
 • Stanje podataka - postavljeno je uvijek na dosadašnje/novo stanje
 • Pravila kontrole izvan PMPa - Ako se radi o izradi elaborata, sve unutar PMP-a je rađeno prema specifikacijama, ali sve van PMP-a je rađeno vektorizacijom planova.
 • Vrsta plana izvan PMPa

Kontrola kvalitete
Popis pogresaka

Postupak rada za kontrolu kvalitete

Kontrolu je potrebno proći nakon što smo ispunili cve preduvjete. Osnovni preduvjet je da je datoteka snimljena u *.dxf datoteci verzije 2000 na 2 decimale.

Prema tehničkim specifikacijama potrebno je sve iscrtati sa postavljenim ravninama, te dodati potrebne blokove. Nakon toga se radi kontrola.

Bitno je da svaka linija ima svoju točku, ukoliko ide u provedbu potrebno je imati točke u ravnini 8_tocke-novo, sve ostale su ovisno o situaciji.
Nije dozvoljeno dirati linijske elemente danog katastra, na način da ih kratite, siječete, brišete, pomičete. Sve što želite izmjeniti potrebno je prebaciti u ravninu sa nastavkom -zamijenjeno jednostavnim klikom na gumb 'Layer u zamijenjeno'.

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.