SAKUPLJANJE KOORDINATA

Imaš točke na koordinatama na crtežu, ali ih nemaš u tablici koordinata i nemožeš s njima vladati. Jednostavno ih sakupi i nastavi neometano raditi.

Sakupljanje

Ukoliko postoje točke na *.dwg-u ili *.dxf-u moguće ih je skupiti u tablicu koordinata i nastaviti dalje s radom.
Točke se mogu skupiti klikanjem na svaku točku i odabirom opcije skupljanje visina moguće ih je skupiti.
Točke koje su u atributnom bloku sa određenim atributima također je moguće pokupiti u tablicu koordinata sa svim podacima koje atributni blok sadrži.

Sakupljanje iz atributnog bloka
Vektorizacija

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.