KARTIRANJE

Kartiranje koordinata nakon importa iz raznih zapisa. Kartiranje, točke, koda, naziva ili visine ili kartiranje u bloku!

Kartiranje

Kartirati se može prema kodnoj listi ili pojedinačno: naziv, točka, visina ili kod. Moguće je kartirati i 'točku za katastar' tj. točku u atributnom bloku sa svim potrebnim podacima.

Kontrola kvalitete
Popis pogresaka

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.