Legenda

Ispis legende unutar crteža

Legenda

Modul Legenda služi za kreiranje legende iz već postojećih simbola na crtežu te umetanje postojećih simbola. Ukoliko imate potrebu za vlastitim uređenjem tablice s legendom, možete to odraditi na način da u Notepadu otvorite datoteku legenda.xml ili legenda1.xml ili legenda2.xml i krenete s uređivanjem.
Nakon što ste uredili datoteku spremite ju i pozovete u izborniku GeoPLUS-a Datoteka Legenda nalazi se ondje gdje je instaliran vaš GeoPLUS (C disk - Program files - Geosoft - GeoPLUS - Legenda). Modul crta šrafure unutar poligona s nagibima u odnosu na kut ili definirani pravac.

Legenda

© 2023 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.