Reproject

Transformacija dijela crteža

Transformacija crteža

Potrebno je neki dio crteža transformirati iz HTRS-a u HDKS ili obratno. Naredba Reproject odradit će 7-parametarsku transformaciju odabranog dijela crteža. Odabere se dio crteža koji se treba transformirati i na istom *.dwg fileu će biti i transformirani i originalni crtež.

Transformacija

© 2023 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.