POSTAVKE GEOPLUSa

Generalne postavke, postavke putanja predložaka, postavke kartiranja, tahimetrije,...

Postavke aplikacije

Moguća je

  • Promjena mjerila
  • Dodavanje novih vrsta mjerila
  • Odabir teme
  • Unos loga
  • Ispunjavanje podataka za ispis na izvješća
Kroz postavke aplikacije i opis zadatka moguće je postaviti osnovne stvari za nastavak korištenja aplikacije.

Postavke

Kalkulator

Koordinate se označe te se klikom na 'Kalkulator' otvara forma preko koje je moguće urediti koordinate na način na koji želiš. Moguće je brisanje sadržaja, preimenovanje naziva, dodavanje vrijednosti i sl.
Kod velikog broja koordinata puno je brže uređivanja koordinata. Smanjuje vrijeme obrade i uvelike olakšava posao.

Postavke kartiranja
Postavke koordinata

Kartiranje

Kartirati se može prema kodnoj listi ili pojedinačno: naziv, točka, visina ili kod. Moguće je kartirati i 'točku za katastar' tj. točku u atributnom bloku sa svim potrebnim podacima.

Putanje

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.